Vooruitkijken op 2019: De arbeidsmarkt

Vooruitkijken op 2019: De arbeidsmarkt

Het einde van het jaar is in zicht, dat betekent dat we ook weer vooruit kunnen kijken naar 2019. 2018 stond in het teken van een groeiende economie, het Centraal Planbureau verwacht ook voor 2019 een forse economische groei van 2,6 procent. Dit is iets minder dan dit jaar, waarin de economie met 2,8 procent toenam. Maar desalniettemin groeit de economie flink, wat inhoudt dat we ook dit jaar een toenemende krapte op de arbeidsmarkt kunnen verwachten. Welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen we volgend jaar nog meer verwachten?

Stijgende lonen en koopkracht in de lift

Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt stegen de contractlonen in 2018 met 2,1 procent. De krapte op de arbeidsmarkt zal naar verwachting in 2019 verder toenemen, hierdoor verwacht het CPB dat de contractlonen in 2019 met 3,1 procent toenemen. De koopkracht steeg in 2017 met 0,3 procent, in 2018 met 0,4 procent maar naar verwachting gaat de consument er in 2019 met maar liefst 1,5 procent op vooruit. Dit komt doordat de lonen in 2019 naar verwachting harder zullen gaan stijgen dan in 2018 en door de aanpassingen in de inkomstenbelasting die het kabinet in 2019 invoert. Daarnaast profiteren gezinnen met kinderen van de hogere kinderbijslag.

De werkgelegenheid groeit

Dit jaar hadden werkgevers de grootste moeite met het vinden van de juiste kandidaten voor openstaande vacatures. Ook in 2019 zal het aantal ontstane vacatures hoog blijven (1,076 miljoen in 2018 tegenover een verwachte 1,063 miljoen in 2019). Volgens het UWV gaat het aantal banen in 2019 met 75.000 toenemen ten opzichte van 77.000 dit jaar. Hiermee komt het totaal aantal banen in 2019 op 10,5 miljoen. De werkloosheid neemt hierdoor af naar 3,5 procent, dit is volgens het Centraal Planbureau het laagste niveau sinds 2001.

Verschuiving van flexibele naar vaste arbeidscontracten

Zoals gezegd wordt de arbeidsmarkt steeds krapper, dit betekent dat het aanbod van personeel steeds geringer wordt. Hierdoor moeten bedrijven steeds meer uit de kast trekken om personeel aan te trekken of te behouden. Eén van de middelen die zij hiervoor tot hun beschikking hebben is het verstrekken van vaste contracten. Hierdoor is in 2019 waarschijnlijk een verschuiving zichtbaar van flexibele arbeidscontracten naar vaste arbeidscontracten. Het toenemende aantal vaste contracten heeft een positief effect op het consumentenvertrouwen, wat een belangrijke aanjager is voor economie!

Leave a Reply