Privacy Statement

The College Healthcare (healthcarejob.nl) vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer een kandidaat solliciteert via healthcarejob.nl, collegehealthcare.nl of thecollegedevelopmentcentre.nl verzamelt The College Healthcare informatie (persoonsgegevens, CV en motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door The College Healthcare op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat The College Healthcare persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

2. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door de kandidaten aan The College Healthcare worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De wervingsdoeleinden van The College Healthcare zijn:

 1. het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij The College Healthcare;
 2. de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van The College Healthcare;
 3. contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
 4. het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
 5. indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment / psychologische / medische keuring afneemt.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Jouw gegevens kunnen worden verstrekt aan onze opdrachtgevers, indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

The College Healthcare verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via Healthcarejob.nl, collegehealthcare.nl of thecollegedevelopmentcentre.nl. The College Healthcare verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en /of e-mail.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum & Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Curriculum Vitae
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

The College Healthcare verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Foto *Indien je je foto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan.
 • Videosollicitatie; Indien je een video sollicitatie verzendt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan.

The College Healthcare verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die jouw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt The College Healthcare hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant.

Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan The College Healthcare verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan The College Healthcare om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door The College Healthcare worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

In sommige gevallen kan deze website doorlinken naar websites van derden. The College Healthcare is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is The College Healthcare niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

The College Healthcare kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derde partijen die diensten aan The College Healthcare leveren. Bijvoorbeeld een assessment bureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.

The College Healthcare verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. The College Healthcare kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

The College Healthcare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The College Healthcare jouw persoonsgegevens aan onderstaande derden:

 • Connexys, recruitment systeem
 • Odin, afname van het Odin Development Compass
 • Online Talent Manager, afname van assessments

5. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

The College Healthcare bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door The College Healthcare en worden opgenomen in onze database. The College Healthcare bewaard jouw gegevens gedurende een periode van drie jaar om jouw zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in jouw carrière. Na deze periode van drie jaar worden de persoonsgegevens in onze database automatisch geanonimiseerd, tenzij je tussentijds hebt aangegeven dat deze langer bewaard mogen blijven. Je ontvangt hiervoor van ons bericht.

6. Beveiliging

The College Healthcare maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. The College Healthcare heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies.

The College Healthcare tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van The College Healthcare die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van The College Healthcare. The College Healthcare personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van The College Healthcare bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden.

The College Healthcare zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. The College Healthcare waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens The College Healthcare gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

7. Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The College Healthcare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Gegevens:

The College Healthcare
Dokter van Deenweg 162
8025 BM ZWOLLE
038 455 6262
info@healthcarejob.nl

In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van jouw verzoek berichten we je over het verdere verloop van de procedure.

8. Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op jouw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt.

The College Healthcare gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website jou bij een volgend bezoek herkennen. Je kan jouw internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst.

Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

9. Google Analytics

The College Healthcare maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om The College Healthcare te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor The College Healthcare en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

10. Inschrijven nieuwsbrief

The College Healthcare biedt jou de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op deze manier kan The College Healthcare jou op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. The College Healthcare biedt te allen tijde de mogelijkheid om af te melden.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden dan worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Onze nieuwsbrieven worden regelmatig gestuurd naar een specifiek interessegebied. Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees.

11. Formulieren

Op verschillende onderdelen van onze websites staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons WordPress CMS en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die je zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

12. Job-alerts

Wanneer je je inschrijft voor een job-alert, geef je ons toestemming om job-alerts te versturen aan het opgegeven e-mailadres. Wil je deze alerts niet meer ontvangen, kun je je afmelden via de link in de e-mail die je ontvangt.

13. Contact

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Informatie over vacatures bij The College Healthcare of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord.

The College Healthcare zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal The College Healthcare de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. The College Healthcare stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Indien The College Healthcare de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt The College Healthcare de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

14. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 juli 2018.

Privacy statement downloaden

Hieronder is het Privacy Statement te downloaden als PDF File. Door op de button ‘download’ te drukken, ontvang je het privacy statement.

Download