Het in kaart brengen van de employee journey

Het in kaart brengen van de employee journey

Succesvolle organisaties weten wat er intern én extern speelt, daar waar het goed gaat en daar waar het beter kan. Echt onderscheidende organisaties zijn constant bezig met verbetering, hiervoor is een constante stroom van feedback nodig. Wie is hiervoor beter geschikt dan de medewerkers? Medewerkers begeven zich op de werkvloer en weten wat er speelt, zowel binnen als buiten de muren van de organisatie. Deze informatie kan gebruikt worden om de employee journey in kaart te brengen.

Wat is de employee journey?

We kennen allemaal de customer journey, waarbij de reis van de consument tot in het kleinste detail in kaart gebracht wordt. Minder bekend, maar niet minder belangrijk, is de employee journey. De employee journey is de reis die een werknemer aflegt vanaf het eerste contactmoment, bijvoorbeeld het lezen van een vacature, tot het moment dat de werknemer de organisatie verlaat. Tijdens deze reis zijn er verschillende kritieke momenten waarop de organisatie de houding van de werknemer ten opzichte van de organisatie positief of negatief kan beïnvloeden. Deze kritieke momenten worden touch points genoemd, het sollicitatiegesprek of een functioneringsgesprek later in de employee journey zijn voorbeelden van touch points.

Waarom de employee journey in kaart brengen?

Het in kaart brengen van de employee journey is geen doel op zich, maar een middel om de touch points in kaart te brengen. Wanneer deze kritieke momenten duidelijk zijn, kan er een plan opgesteld worden om ervoor te zorgen dat dit positieve ervaringen worden. Een eerst werkdag is een ander voorbeeld van een touch point. Door als organisatie goed na te denken over de invulling van zo’n dag, denk bijvoorbeeld aan de begeleiding en verwelkoming van een nieuwe medewerker, kan van een eerste werkdag een positieve ervaring  gemaakt worden. Het tegenovergestelde gebeurt echter ook, een gebrek aan begeleiding, interne communicatie en een gebrekkige verwelkoming kunnen van een eerste werkdag een negatieve ervaring maken.

Het uiteindelijke doel is om de kracht en valkuilen van de organisatie bloot te leggen en medewerkers te enthousiasmeren, de productiviteit te verhogen en het verloop en verzuim van uw medewerkers te verlagen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Leave a Reply