Privacystatement

Algemeen
Dit is de privacy- en cookie policy van The College Healthcare, de uitgever van Healthcarejob.nl. The College Healthcare is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. The College Healthcare respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

The College Healthcare kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. Om de privacy en cookie policy op te slaan of te printen kan u gebruik maken van de mogelijkheden die in uw internet browser zijn opgenomen.

Verwerkte gegevens
The College Healthcare maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld healthcarejob.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. The College Healthcare verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt, een cv upload of een contactformulier gebruikt.

Doeleindenverwerking
De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden anoniem door The College Healthcare gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan The College Healthcare verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:

(A) Het vinden van een passende baan/vacature.
(B) Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante vacatures
(C) Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan onze opdrachtgevers, indien u daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

Ontvangers
The College Healthcare publiceert bepaalde gegevens die u ons heeft verstrekt aan opdrachtgevers nadat u daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

The College Healthcare zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan The College Healthcare

In sommige gevallen kan u via deze website doorlinken naar websites van derden. The College Healthcare is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is The College Healthcare niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

C0okies
Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. The College Healthcare gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account of profiel maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics
The College Healthcare maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om The College Healthcare te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor The College Healthcare en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kunt u de internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. The College Healthcare bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. The College Healthcare mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens aan:

The College Healthcare
Dr van Wiechenweg 14
8025 BZ ZWOLLE

Of een e-mail naar info@collegehealthcare.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

The College Healthcare zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal The College Healthcare de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. The College Healthcare stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien The College Healthcare de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt The College Healthcare de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 06-03-2012